𝗛Ỗ 𝗧𝗥Ợ Đ𝗜Ề𝗨 𝗧𝗥𝗜 𝗕Ệ𝗡𝗛 𝗫ƯƠ𝗡𝗚 𝗞𝗛Ớ𝗣 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗡𝗭 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗠𝗨𝗦𝗦𝗘𝗟+ 𝗚𝗟𝗨𝗖𝗢𝗦𝗔𝗠𝗜𝗡 𝟭𝟴𝟬 𝗩𝗜Ê𝗡

720,000

NZ Green Mussel Careline đặc biệt hiệu quả với:
Người mắc bệnh thoái hoá khớp, suy giảm mô sụn, viêm khớp dạng thấp, đau đốt sống cổ, viêm sưng các khớp tay chân, đau lưng trong thời gian dài.

Không có mô tả ảnh.

 

 

 

 

 

𝗛Ỗ 𝗧𝗥Ợ Đ𝗜Ề𝗨 𝗧𝗥𝗜 𝗕Ệ𝗡𝗛 𝗫ƯƠ𝗡𝗚 𝗞𝗛Ớ𝗣 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗡𝗭 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗠𝗨𝗦𝗦𝗘𝗟+ 𝗚𝗟𝗨𝗖𝗢𝗦𝗔𝗠𝗜𝗡 𝟭𝟴𝟬 𝗩𝗜Ê𝗡

720,000

Danh mục: