E𝗹𝗲𝘃𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗙𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝗰𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘀𝘁𝗳𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝘀𝘂𝗹𝗲𝘀 𝟯𝟬 𝗽𝗮𝗰𝗸 _ Men vi sinh cho bà bầu ELEVIT ÚC

490,000

Elevit Probiotic có công thức khoa học với hàng tỷ vi khuẩn lành mạnh để hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe đường ruột khi mang thai và cho con bú

 

 

E𝗹𝗲𝘃𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗙𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝗰𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘀𝘁𝗳𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝘀𝘂𝗹𝗲𝘀 𝟯𝟬 𝗽𝗮𝗰𝗸 _ Men vi sinh cho bà bầu ELEVIT ÚC

490,000