Saffron Super Negin 2g

350,000

Saffron negin:  đây là thành phẩm tốt nhất, được tuyển chọn từ những sợi nhụy chất lượng cao nhất và đã cắt bỏ phần thân nhụy, chỉ giữ lại phần màu đỏ ở nhụy hoa. Khi pha thì vàng sẽ tan ra từ từ


Saffron Super Negin 2g

350,000

Danh mục: